Skip to main content

Advokat arbeidsrett

Har du blitt oppsagt eller havnet i en tvist med arbeidsgiveren din? Da er det viktig at du vet hvilke rettigheter du har. Auxilium sine advokater kan arbeidsrett.

Alle norske bedrifter skal følge arbeidsmiljøloven, men likevel skjer det ofte at arbeidstakere havner i en konflikt med arbeidsgiveren fordi arbeidsgiveren ikke følger arbeidsmiljøloven eller opererer i en slags gråsone.

Brudd på arbeidsmiljøloven kan forekomme helt fra en arbeidsgiver blir ansatt til han eller hun eventuelt blir oppsagt på ugyldig grunnlag. Arbeidsmiljøloven har klare regler for alt fra hva en arbeidsavtale skal inneholde, til hvilke årsaker som er gyldige ved en eventuell oppsigelse.

Loven sier blant annet at ved korte ansettelsesforhold, har arbeidstakeren rett på å motta en skriftlig arbeidsavtale umiddelbart. Ved lengre ansettelsesforhold skal arbeidstakeren motta arbeidsavtalen «snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte». Hvis du er usikker på dine rettigheter som arbeidstaker, kan du få gode råd av en advokat innenfor arbeidsrett. 

Oppsigelse fra arbeidsgivers side 

Det er imidlertid lenger ut i arbeidsforholdet det ofte skjer uoverensstemmelser mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette kan for eksempel skje dersom arbeidstakeren blir sagt opp eller avskjediget på ugyldig grunnlag. Da kan man komme til å trenge en advokat innenfor arbeidsrett.

I Arbeidsmiljøloven er det vedtatt strenge regler som skal beskytte arbeidstakeren mot usaklige oppsigelser. Der kommer det blant annet frem at man ikke kan bli oppsagt fordi man er gravid. Dersom man blir oppsagt under graviditeten, må arbeidsgiveren bevise at oppsigelsen skyldes andre forhold.

Det er også et sterkt oppsigelsesvern rundt sykdom. I Arbeidsmiljøloven §15-9 kommer det frem arbeidstaker har rett til å beholde stillingen dersom han eller hun blir helt eller delvis arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Dette gjelder de første 12 månedene etter at ulykken skjedde eller sykdommen begynte. 

Noen ganger kan det være vanskelig å forstå seg på hvilke rettigheter man har. Dette kan du få hjelp til med en advokat innenfor arbeidsrett.

Avskjedigelse

Enda strengere regler gjelder ved avskjedigelse, altså at arbeidsgiveren sier opp arbeidstakeren på dagen. Avskjedigelse er en sterk reaksjon fra arbeidsgivers side, og skal kun forekomme dersom arbeidstakeren har gjort et grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. 

Dette kan for eksempel være tyveri, underslag eller bruk av rusmidler på arbeidsplassen. Dersom du mener at du har blitt avskjediget på feil grunnlag, bør du be om juridisk bistand fra en advokat innen arbeidsrett. Kontakt oss gjerne, så kan vi gjøre en gratis vurdering av din sak.

Kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 

Arbeidstakere har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Ifølge Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 kan dette for eksempel gjelde oppførsel som kan utgjøre: 

  • Fare for liv eller helse
  • Fare for klima eller miljø
  • Korrupsjon eller økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerheten

Dersom man oppdager kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal man hovedsakelig varsle om dette internt i første omgang. Det vil si til sin nærmeste leder, gjennom et verneombud eller via en advokat innenfor arbeidsrett.

Når det blir varslet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, skal arbeidsgiveren undersøke varselet så fort som mulig. Mange unngår å varsle fordi de er redd for å bli fryst ut eller ekskludert som følge av varslingen. 

Negative reaksjoner som utfrysning og trakassering som følge av et varsel er forbudt, og skjer dette med deg, bør du ta kontakt med en advokat innenfor arbeidsrett.

Erfarne advokater innenfor arbeidsrett

Enten du er en privatperson eller en bedrift som har havnet i en arbeidsrettslig tvist, kan Auxilium hjelpe deg. Vårt hovedfokus er alltid å finne gode løsninger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som holder så lavt konfliktnivå som mulig.

Auxilium ble startet opp i 2019, og består nå av tre advokater innenfor arbeidsrett. Vi har lang erfaring som advokater innenfor arbeidsrett, og bistår både bedrifter og privatpersoner med arbeidsrettslige spørsmål. 

Vi kan også hjelpe deg med andre juridiske fagområder som for eksempel strafferett, erstatningsrett og utlendingsrett. Les mer om våre fagområder her

Auxilium betyr «å hjelpe» og vårt mål er å gi deg effektiv og personlig rådgivning av høy kvalitet.

Trenger du en advokat innenfor arbeidsrett eller andre juridiske fagområder? Kontakt oss gjerne, så kan vi gi deg en gratis vurdering av din sak.