Skip to main content

Advokat barnevern

Har du blitt feilaktig anklaget for omsorgssvikt? Da trenger du en dyktig advokat som kan hjelpe deg i møte med barnevernet. Les hva vi kan hjelpe deg med her.

En barnevernssak begynner ofte med at barnevernet mottar en eller flere bekymringsmeldinger fra naboer eller ansatte som mener at det er grunn til å mistenke at barnet ikke har det bra hjemme. 

Hvis barnevernet har grunnlag for å åpne en undersøkelse, kan de dra på besøk til familien og informere dem om bekymringsmeldingen. På hjemmebesøket prøver barnevernet å få et bedre inntrykk av hvordan barnet har det, og både foreldrene og barnet får mulighet til å fortelle sin side av saken. 

Når barnevernet vurderer en slik sak, jobber de etter prinsippet om hva som er til barnets beste. Dette prinsippet blir blant annet omtalt i barnevernloven § 4-1. Her står det at det skal «legges vekt på å gi barnet en stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen» 

Kan nekte foreldrene samvær med barna 

Videre i undersøkelsen av familiesituasjonen snakker barnevernet med de ansatte i barnehagen, på skolen eller andre offentlige instanser for å høre hvordan barnet har det.

Etter dette velger barnevernet om de vil henlegge saken eller sette i gang hjelpetiltak for at foreldrene skal få avlastning. I verste fall kan barnevernet vurdere at barnet ikke kan bo hjemme og frata foreldrene omsorgen for barnet.

Hvis foreldrene er uenig i at barnet bør bo et annet sted, går saken videre til fylkesnemnda. I en slik sak er det svært viktig å få hjelp av en advokat som kan hjelpe deg i møte med barnevernet.

Med en gang barnevernet har satt i gang en sak for fylkesnemnda, har du krav på en advokat som kan tale din sak mot barnevernet. Ifølge § 17 i rettshjelploven har du også krav på at dette er fri rettshjelp som blir betalt av det offentlige.

Advokathjelp til barnevernssaker

Hvis du har havnet i en situasjon der du blir anklaget for omsorgssvikt eller nektet samvær med dine barn, kan vi i Auxilium hjelpe deg. Barnevernssaker blir ofte en stor påkjenning for de involverte, og det er viktig å få hjelp av en advokat i møte med barnevernet.

Auxilium ble startet i 2019 av advokat Ali Reza Afshar. Han jobber med mange ulike type saker, som for eksempel arbeidsrett, barnevern, barnefordeling og straffesaker. Både Afshar og de andre advokatene i Auxilium har lang erfaring som advokat innen barnevern. Vi kan blant annet hjelpe deg i saker som omhandler omsorgsovertakelse, akuttplassering, tilbakeføring og samværssaker. Vi er ikke redd for å tale din sak mot barnevernet. 

Auxilium betyr «å hjelpe», og vårt mål er å tilby alle våre klienter effektiv og personlig rådgivning. Vi har flerspråklig kompetanse, og tilbyr også rådgivning og bistand innenfor andre fagfelt: 

  • Arbeidsrett
  • Strafferett
  • Erstatningsrett
  • Familie, arv og skifterett
  • Utlendingsrett

Trenger du en advokat innen barnevern? Kontakt oss i dag for en gratis vurdering av din sak.