Skip to main content

Erstatningsrett

Dersom du har blitt påført skade og lidd av økonomiske tap som følge av skaden, kan du ha krav på erstatning. Dette er et av fagfeltene advokatfirmaet Auxilium kan bistå deg med.

 

Kontakt oss

 

Det finnes mange eksempler på hendelser der en skadevolders handling gjør at du kan ha krav på økonomisk erstatning. Et spesielt vanlig tilfelle der man kan ha erstatningsrett, er i bilulykker. 

Tall fra SSB viser at 636 personer ble hardt skadd i trafikkulykker i 2019. Mange av de som har havnet i trafikkulykker har krav på erstatning, og bør ikke stå økonomisk ansvarlig for skadene de har blitt påført. Trafikkulykkene kan skyldes flere faktorer som uerfarenhet i trafikken, rus, høy fart eller feil på kjøretøyet. 

Et annet eksempel på en hendelse som kan være innenfor erstatningsretten, er om en person blir sagt opp på ugyldig grunnlag. I Norge har vi et strengt regelverk rundt oppsigelser, og hvis du mener at du har blitt sagt opp på feil grunnlag, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgiveren. 

Dersom du blir feilbehandlet på et sykehus, kan det også hende at du har krav på erstatning. Det samme gjelder om du ikke burde fått behandlingen i utgangspunktet eller om du ikke har fått god nok oppfølging. 

Hvor mye har du krav på i erstatning? 

I Norge forholder vi oss til Skadeserstatningsloven når det kommer til erstatningsansvar og reglene rundt dette. Ifølge Skadeserstatningsloven §3-1 skal erstatning for skade på person «dekke lidt skade, tap i fremtidig erverv og utgifter som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden». 

Erstatningen skal altså dekke utgiftene den skadde har blitt påført og fremtidige utgifter den skadde kan komme til å få på grunn av skaden. Det er imidlertid vanskelig å vite spesifikt hvor mye du har krav på i erstatning fra ditt forsikringsselskap. 

Forsikringsselskapene har sine egne advokater som jobber for å holde erstatningssummen så lav som mulig, og derfor er det helt essensielt at du har en advokat som kan tale din sak.

Om advokatfirmaet Auxilium

Advokatfirmaet Auxilium har lang erfaring med saker som omhandler alle typer erstatningsoppgjør. Vi er medlem av Advokatforeningen, og har tre advokater som har god erfaring med erstatningsrett.

Advokatfirmaet Auxilium ble startet av advokat Ali Reza Afshar i 2019. Han har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Afshar har lang erfaring innenfor sivilrettslige spørsmål. 

Han har blant annet jobbet som advokatfullmektig hos Advokat Henjum AS. Der jobbet han hovedsakelig med strafferett, arbeidsrett, utlendingssaker og saker som gikk inn under fri rettshjelpsordningen. 

Flerspråklige advokater

Våre advokater har også flerspråklige kunnskaper. Advokat Afshar snakker flytende persisk og forstår dari. I Auxilium jobber han med mange ulike type saker, som barnevern, erstatningsrett, barnefordeling, familie- og arvesaker, arbeidsrett, utlendingsrett, straffesaker, bevillinger og avtaler. Les mer om alle våre advokater her. 

Dette kan vi hjelpe deg med

Auxilium har god erfaring med alle typer saker innenfor erstatningsrett. Kontakt oss i dag, så kan vi ta en gratis vurdering av din sak.

Vi kan også bistå deg med andre juridiske spørsmål. Her er noen av våre andre fagområder: 

  • Utlendingsrett
  • Barnevern
  • Arbeidsrett
  • Strafferett
  • Familie, arv og skifterett

Våre timepriser ligger mellom 2000-2500 kroner, avhengig av sakens kompleksitet. Det kreves som oftest at man betaler en del av denne summen på forskudd, men forskuddet varierer ut i fra hvilket type oppdrag du trenger hjelp med. Det finnes imidlertid mange forsikringsordninger som dekker advokatbistand, og de fleste innboforsikringer dekker dette.  

Vi vil alltid sjekke om din forsikring dekker kostnadene. I noen tilfeller kan du også ha krav på fri rettshjelp, men dette avhenger av at du har inntekt og formue under de lovbestemte grensene. I straffesaker der du har fått status som siktet har du imidlertid krav på en forsvarer som blir betalt av det offentlige.  

Les mer: Strafferett 

Auxilium avtaler alltid timesats og hvilket arbeid som skal gjøres på forhånd. Vi er her for å bistå deg, enten det gjelder erstatningsrett, strafferett, barnevernssaker eller andre av våre fagområder. Auxilium betyr «å hjelpe», og vårt mål er å tilby effektiv og personlig rådgivning til alle våre klienter. Vi holder til i Dronning Eufemias gate 16 i Oslo. 

Trenger du bistand eller råd om erstatningsrett eller andre juridiske spørsmål? Kontakt oss i dag for en gratis vurdering av din sak.

 

Kontakt oss